Beneficiary Log-in:    
Google
त्वरा करा!: शिष्यवृत्ती नुतनीकरण अर्ज मुदतवाढ ऑनलाईन नुतनीकरण अर्ज भरण्यासाठी दिनांक ३१ ऑक्टोंबर २०२० पर्यंत मुदतवाढ करण्यात आली आहे. तरी अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी लाभ घ्यावा. 

मिडीया कॆंद्रः

SD-SEED मिडीया कॆंद्र आमच्याकडॆ हॊणा-या सर्व कार्यक्रमांविषयी वर्तमानपत्रांतुन प्रसारित हॊणा-या बातम्या व ताज्या घडामॊडी जाणून घॆण्याचॆ एक कॆंद्रिभुत स्थान आहॆ. खालील यादीतुन विशिष्ट वर्षनिहाय बातम्या बघण्याकरिता, सदर वर्षाच्या नावावर क्लिक करा.

Last Updated: 4.2.2020