Beneficiary Log-in:    
Google
शिष्यवृत्ती वितरण २०१९: सर्व लाभार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन !! एसडी-सीड शिष्यवृत्तीची रक्कम निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना त्यांच्या बँक खात्यामध्ये वितरीत करण्यात आली आहे. शिष्यवृत्ती मंजूर झालेल्या लाभार्थ्यांची यादी पाहण्यासाठी Search Beneficiaries या लिंकवर क्लिक करावे.