Beneficiary Log-in:    
No News/ Info available.

माजी लाभार्थी मेळावा

  • माजी लाभार्थ्यांमध्ये नेटवर्किंग तयार होणे.
  • त्यांना एकत्र आणून नवीन संधींची देवाण-घेवाण करण्यासाठी वातावरण तसेच प्रगतीचा नवीन मार्ग तयार करणे.
  • त्यांच्यामधील उद्योजकीय कौशल्यांचा विकास करण्यासाठी त्यांना उद्योग जगतातील तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन देणे.
  • नाविन्यपूर्ण रोजगार आणि उद्योगाच्या संधी प्राप्त होण्यासाठी प्रतिष्ठित कंपन्यांच्या मदतीने जॉब फेअर्स आणि कॅम्पस इंटरव्ह्यू आयोजित करणे.

Back