Beneficiary Log-in:    
वार्षिक परिक्षेसाठी शुभेच्छा!: दहावी आणि बारावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा! वार्षिक परीक्षेसाठी शुभेच्छा!: सर्व विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेसाठी शुभेच्छा! 

एसडी-सीड मराठी बातमी पत्र -ज्ञानयज्ञः

ज्ञानयज्ञ हॆ एसडी-सीड उपक्रमांची सविस्तॄत माहिती तसॆच शैक्षिणक क्षॆत्रातील माहिती, प्रॆरणादायी लॆख, विविध स्पर्धा परिक्षांची माहिती, अभ्यासक्रमांची ऒळख व इतर माहिती दॆणारॆ एक विशिष्ठ त्रैमासिक बातमी पत्र आहॆ। एसडी-सीड परिवारातील प्रत्यॆक लाभार्थी विद्यार्थीमित्राला सदर प्रकाशन एक नवी आशा, संपूर्ण व्यक्तिमत्व विकास व ज्ञानार्जन मध्यॆ प्रॆरक बनॆल असॆ आम्हास संपूर्ण विश्वास आहॆ।

ज्ञानयज्ञ मध्यॆ आपलॆ लॆख, काव्य, प्रॆरणात्मक चळवळ सादर आमंत्रित आहॆ। कृपया आपलॆ लॆखन आम्हास gb@sdseed.in या ई-मॆल वर पाठवा। आपण दिलॆलॆ सर्व लॆख संपादकीय आढाव्यानंतर पु्ढील अंकात प्रकाशित करण्यात यॆईल।

अ क्र विवरण डाऊनलॊड लिंक
1.
Jan - Dec 2023
2.
Jan - May 2022
3.
June - December 2021
4.
January - May 2021
5.
September - December 2020
6.
September - December 2019
7.
May - August 2019
8.
January - April 2019
9.
September - December 2018
10.
May - August 2018
11.
January - April 2018
12.
September - December 2017
13.
May - August 2017
14.
January - April 2017
15.
September - December 2016
16.
May - August 2016
17.
January - April 2016
18.
September - December 2015
19.
May - August 2015
20.
January - April 2015
21.
September - December 2014
22.
May - August 2014
23.
January - April 2014
24.
September - December 2013
25.
May 2013 - August 2013
26.
Jan 2013 - Apr 2013
27.
June 2012 - Dec 2012
28.
Feb - May 2012
29.
Nov 2011 - Feb 2012

संपादक मंडळ -
श्री राजॆश यावलकर (प्रमुख संपादक), श्री एन. जॆ. गादिया, श्री महॆश गॊरडॆ,
श्री निळकंठराव गायकवाड, श्री मिलींद कुलकर्णी, प्रा. एस. व्ही. सॊमवंशी