Beneficiary Log-in:    
वार्षिक परिक्षेसाठी शुभेच्छा!: दहावी आणि बारावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा! वार्षिक परीक्षेसाठी शुभेच्छा!: सर्व विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेसाठी शुभेच्छा! 

संपर्कः

मुख्य कार्यालय:

एसडी-सीड

७, शिवाजी नगर, जळगांव
दूरध्वनी: (०२५७) २२३५२५४, मोबाईलः 7620712393

ई-मेल: gb@sdseed.in