Beneficiary Log-in:    
वार्षिक परिक्षेसाठी शुभेच्छा! : दहावी आणि बारावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा!