Beneficiary Log-in:    
वार्षिक परिक्षेसाठी शुभेच्छा!: दहावी आणि बारावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेसाठी खूप खूप शुभेच्छा! वार्षिक परीक्षेसाठी शुभेच्छा!: सर्व विद्यार्थ्यांना वार्षिक परीक्षेसाठी शुभेच्छा! 

एसडी-सीड व्हॉट्सअँप सुविधा :

ध्येय :

  • लाभार्थी व एसडी-सीड यांच्यात योग्य परस्पर संबंध प्रस्थापीत करणे.
  • विद्यार्थ्यांना अपेक्षित विषयांवर वेळोवेळी मार्गदर्शन करणे. जेणेकरून त्यांना सुविधांचा जास्तीत जास्त लाभ घेता येईल.

उद्देश:

  • विद्यार्थ्यांना विविध प्रयोजनांच्या प्रसंगी शुभेच्छा देणे.
  • करियर मार्गदर्शनासाठी लाभार्थ्यांसोबत सुसंवाद होणे व मार्गदर्शन करणे.
  • लाभार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसंदर्भात जाणून घेणे.
  • आगामी शैक्षणिक वर्षाच्या प्रवेश प्रक्रियांविषयी अद्ययावत माहिती प्रदान करणे.
  • लाभार्थ्यांमध्ये वैचारिक देवाणघेवाण करणे.