Beneficiary Log-in:    
No News/ Info available.

एसडी-सीड अभ्यासिका

  • विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी अनुकूल वातावरण आणि सुविधा प्रदान करणे ज्यामुळे त्यांचे शैक्षणिक ध्येय साध्य करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन मिळेल आणि त्यावर लक्ष केंद्रित होण्यास मदत होईल.
  • एसडी-सीडने जळगाव शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी अभ्यासिकेची स्थापना केली आहे जिथे विद्यार्थी अभ्यास करू शकतात.

Back