Beneficiary Log-in:    
No News/ Info available.

आव्हाने व पुढील प्रक्रिया

आव्हाने

 • विद्यार्थी ड्रॉप आउट दर
 • शिक्षण घेताना प्राधान्याने येणारे आर्थिक विषय
 • अभ्यास पूर्ण करण्यासाठी मुलांना प्रभावित करण्यास पालक अक्षम
 • पालक-शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यातील परस्पर संबंधांचा अभाव
 • प्रगतीचा मागोवा घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधणे कठीण
 • विद्यार्थ्यांमध्ये आत्मविश्वास, इंग्रजी बोलणे व विविध कौशल्ये विकसित करणे

पुढील प्रक्रिया

 • पालक-शिक्षक-विद्यार्थी यांच्यात सुसंवाद प्रस्थापित होण्यासाठी चांगले वातावरण निर्माण करणे
 • सर्व लाभार्थी व भागधारकांचा डिजिटल समुदाय तयार करणे
 • पालकांना सक्रिय भूमिका निभावण्यास प्रोत्साहित करणे
 • उच्च शिक्षणाचे महत्त्व समजण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे समुपदेशन करणे
 • शैक्षणिक गुणवत्ता वाढीसाठी कार्य करणे

Back