Beneficiary Log-in:    
Google
स्वातंत्र्यदिनी शुभेच्छा !: सर्व विद्यार्थ्यांना स्वातंत्र्यदिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. विद्यार्थ्यांसाठी खुशखबर! एसडी-सीड शिष्यवृत्ती 2022 जाहीर: शिष्यवृत्ती- २०२२ जाहीर करताना आम्हास अत्यंत आनंद होत आहे. सन २०२१ चे लाभार्थी दि. १५ ऑगस्ट ते ३० सप्टेंबर दरम्यान www.sdseed.in द्वारे ऑनलाईन अर्ज भरू शकतात. काही अडचण असल्यास एसडी-सीड कार्यालयास भेट द्यावी किंवा ०२५७-२२३५२५४ या क्रमांकावर संपर्क करावा. आपणास खूप शुभेच्छा. 

आपण सुद्धा आम्हाला मदत करू शकतातः

अभिप्राय फॉर्म

प्रिय स्वंयसॆवक,

आम्हांस आपला बहुमुल्य वॆळ व सहयॊग अपॆक्षित आहॆ, कॄपया सदर फॉर्म भरु्न आम्हास आपली आवड कळवावी जॆणॆ्करून आम्ही आपणास संपर्क करु शकु व आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नांनी हा उपक्रम एक मॊठ्ठी सामाजिक चळवळ बनु शकॆल।

वॆबसाईट आधारित स्वंयसॆवक नॊंदणी फॉर्म
नावः* 
 पत्ता:* 
 दुरध्वनी/भ्रमण-ध्वनी क्रमांक* 
 ई-मॆल पत्ता:* 
 शिक्षण:* 
 व्यवसाय:* 
 आपली आवड* 
 • Career Guidance
  • Guest Lecture
  • Event Coordination (Venue Arrangement etc.)
  • Event Resources (Sound system, Generator etc.)
 • Aptitude Tests
  • Test Coordination
  • Venue arrangements
 • Lectures/Seminars/Workshops
  • Event coordination (Venue Arrangements etc.)
  • Event Resources (Sound system, Generator etc.)
 • Parent Counseling
  • Counseling
  • Event coordination (Venue Arrangements etc.)
 • Scholarship
  • Event coordination (Venue Arrangements etc.)
  • Event Resources (Sound system, Generator etc.)
 • Placement Cell
  • Inductry Coordination
  • Job offers for SD-SEED beneficiaries
  • Training & Development
 • Educational Fair
  • Event coordination (Venue Arrangements etc.)
  • Event Resources (Sound system, Generator etc.)

  If other, please write in the text box
 SD-SEED च्या कामाला आपण किती वॆळ दॆवू शकाल?* 
 कॊड: 
 कॊड टाईप करा:* specify Code...